SDS-Plus vrtáky

SDS-Plus vrtáky

Extol 8801401Extol 8801401

Vrták SDS PLUS Extol 8801401, 4x110mm

30

1 – 3 dny

Extol 8801403Extol 8801403

Vrták SDS PLUS Extol 8801403, 5x110mm

31

Skladem

Extol 8801405Extol 8801405

Vrták SDS PLUS Extol 8801405, 6x110mm

33

Skladem

Extol 8801410Extol 8801410

Vrták SDS PLUS Extol 8801410, 8x110mm

34

Skladem

DWT SBB-10-110DWT SBB-10-110

Vrták DWT, SDS+ 10x110 mm (beton, zdivo, kámen)

35

1 – 3 dny

DWT SBB-8-110DWT SBB-8-110

Vrták SDS+ 8x110 mm (beton, zdivo, kámen)

35

1 – 3 dny

Extol 8801406Extol 8801406

Vrták SDS PLUS Extol 8801406, 6x160mm

37

1 – 3 dny

DWT SBB-10-160DWT SBB-10-160

Vrták DWT, SDS+ 10x160 mm (beton, zdivo, kámen)

38

1 – 3 dny

Magg 27006110Magg 27006110

Vrták Magg 27006110, 6x110mm, SDS-Plus

39

Skladem

Extol 8801411Extol 8801411

Vrták SDS PLUS Extol 8801411, 8x160mm

41

Skladem

Magg 27008110Magg 27008110

Vrták Magg 27008110, 8x110mm, SDS-Plus

42

Skladem

Extol 8801407Extol 8801407

Vrták SDS PLUS Extol 8801407, 6x210mm

43

1 – 3 dny

Extol 8801417Extol 8801417

Vrták SDS PLUS Extol 8801417, 10x160mm

44

1 – 3 dny

Magg 27006160Magg 27006160

Vrták Magg 27006160, 6x160mm, SDS-Plus

49

Skladem

Extol 8801412Extol 8801412

Vrták SDS PLUS Extol 8801412, 8x210mm

49

1 – 3 dny

Extol 8801423Extol 8801423

Vrták SDS PLUS Extol 8801423, 12x160mm

52

1 – 3 dny